Cầu đã được phần mềm ĐỘC QUYỀN của chúng tôi phân tích kỹ với độ chính xác cao 99% ,sau khi các bạn nạp thẻ thành công ở mục dưới đây BẠCH THỦ ĐỀ sẽ hiện ra các bạn nhìn thật kỹ nhé. 
 BẠCH THỦ ĐỀ MIỀN BẮC Giá 4.000.000 VNĐ
 Để tránh trường hợp nhận phải số cũ, các bạn nên nạp thẻ  từ 8h00 đến 18h00.
 Có thể nạp cộng dồn nhiều thẻ ( Ví dụ 8 cái 500k )
 Hỗ trợ : Viettel,Mobiphone,Vinaphone,Gate,VNMobile… 

  Quý khách vui lòng liên hệ phần chát bên dưới để được hỗ trợ nếu nạp thẻ bị lỗi .

 Chú ýBẠCH THỦ ĐỀ sẽ xuất hiện tại đây ngay khi nạp thẻ thành công!

THỐNG KÊ KẾT QUẢ BẠCH THỦ ĐỀ MIỀN BẮC
NGÀY BẠCH THỦ ĐỀ MB KẾT QUẢ
HÔM NAY
 13/11/2018 59 ĂN ĐỀ 
 12/11/2018 70 ĂN ĐỀ 
 11/11/2018 71 ĂN ĐỀ 
 10/11/2018 84 ĂN ĐỀ
 09/11/2018 68 Miss
 08/11/2018 79 ĂN ĐỀ 
 07/11/2018 11 ĂN ĐỀ 
 06/11/2018 55 ĂN ĐỀ 
 05/11/2018 24 ĂN ĐỀ 
 04/11/2018 44 ĂN ĐỀ 
 03/11/2018 32 ĂN ĐỀ 
 02/11/2018 48 ĂN ĐỀ 
 01/11/2018 89 ĂN ĐỀ 
 31/10/2018 36 Miss
 30/10/2018 18 ĂN ĐỀ 
 29/10/2018 74 ĂN ĐỀ 
 28/10/2018 86 ĂN ĐỀ
 27/10/2018 95 Miss
 26/10/2018 33 ĂN ĐỀ 
 25/10/2018 38 ĂN ĐỀ 
 24/10/2018 03 ĂN ĐỀ 
 23/10/2018 62 ĂN ĐỀ 
 22/10/2018 58 ĂN ĐỀ 
 21/10/2018 32 ĂN ĐỀ 
 20/10/2018 28 ĂN ĐỀ 
 19/10/2018 14 ĂN ĐỀ 
 18/10/2018 50 ĂN ĐỀ 
 17/10/2018 16 ĂN ĐỀ 
 16/10/2018 24 ĂN ĐỀ 
 15/10/2018 19 ĂN ĐỀ 
 14/10/2018 28 ĂN ĐỀ 
 13/10/2018 45 ĂN ĐỀ 
 12/10/2018 18 ĂN ĐỀ 
 11/10/2018 05 ĂN ĐỀ 
 10/10/2018 43 ĂN ĐỀ 
 09/10/2018 35 ĂN ĐỀ 
 08/10/2018 32 ĂN ĐỀ 
 07/10/2018 39 ĂN ĐỀ 
 06/10/2018 15 ĂN ĐỀ 
 05/10/2018 26 ĂN ĐỀ 
 04/10/2018 34 ĂN ĐỀ 
 03/10/2018 37 ĂN ĐỀ 
 02/10/2018 44 ĂN ĐỀ 
 01/10/2018 65 ĂN ĐỀ 
 30/09/2018 55 ĂN ĐỀ 
 29/09/2018 30 ĂN ĐỀ 
 28/09/2018 56 ĂN ĐỀ 
 27/09/2018 15 ĂN ĐỀ 
 26/09/2018 22 ĂN ĐỀ 
 25/09/2018 54 ĂN ĐỀ 
 24/09/2018 69 ĂN ĐỀ 
 23/09/2018 62 ĂN ĐỀ 
 22/09/2018 84 Miss
 21/09/2018 21 ĂN ĐỀ 
 20/09/2018 96 ĂN ĐỀ 
 19/09/2018 77 ĂN ĐỀ 
 18/09/2018 20 ĂN ĐỀ 
 17/09/2018 43 ĂN ĐỀ 
 16/09/2018 63 ĂN ĐỀ
 15/09/2018 77 ĂN ĐỀ 
 14/09/2018 88 ĂN ĐỀ 
 13/09/2018 62 ĂN ĐỀ 
 12/09/2018 72 Miss
 11/09/2018 65 Miss
 10/09/2018 45 ĂN ĐỀ 
 09/09/2018 53 ĂN ĐỀ 
 08/09/2018 15 ĂN ĐỀ
 07/09/2018 97 ĂN ĐỀ 
 06/09/2018 64 ĂN ĐỀ 
 05/09/2018 88 ĂN ĐỀ 
 04/09/2018 08 ĂN ĐỀ 
 03/09/2018 49 ĂN ĐỀ 
 02/09/2018 40 ĂN ĐỀ 
 01/09/2018 19 ĂN ĐỀ 
 31/08/2018 67 ĂN ĐỀ 
 30/08/2018 60 ĂN ĐỀ 
 29/08/2018 87 ĂN ĐỀ 
 28/08/2018 27 ĂN ĐỀ 
 27/08/2018 87 ĂN ĐỀ 
 26/08/2018 81 ĂN ĐỀ 
 25/08/2018 60 ĂN ĐỀ 
 24/08/2018 17 ĂN ĐỀ 
 23/08/2018 35 ĂN ĐỀ 
 22/08/2018 37 Miss
 21/08/2018 62 Miss
 20/08/2018 57 ĂN ĐỀ 
 19/08/2018 69 Miss
 18/08/2018 77 ĂN ĐỀ 
 17/08/2018 34 Miss
 16/08/2018 87 ĂN ĐỀ
 15/08/2018 62 ĂN ĐỀ 
 14/08/2018 86 ĂN ĐỀ 
 13/08/2018 49 ĂN ĐỀ 
 12/08/2018 77 ĂN ĐỀ
 11/08/2018 82 Miss
 10/08/2018 81 ĂN ĐỀ 
 09/08/2018 17 ĂN ĐỀ
 08/08/2018 23 Miss
 07/08/2018 23 ĂN ĐỀ 
 06/08/2018 14 ĂN ĐỀ 
 05/08/2018 38 ĂN ĐỀ 
 04/08/2018 24 ĂN ĐỀ 
 03/08/2018 86 ĂN ĐỀ 
 02/08/2018 38 ĂN ĐỀ 
 01/08/2018 28 ĂN ĐỀ 
 31/07/2018 36 ĂN ĐỀ 
 30/07/2018 72 ĂN ĐỀ 
 29/07/2018 92 ĂN ĐỀ 
 28/07/2018 33 ĂN ĐỀ 
 27/07/2018 31 ĂN ĐỀ
 26/07/2018 56 ĂN ĐỀ 
 25/07/2018 41 ĂN ĐỀ 
 24/07/2018 70 ĂN ĐỀ
 23/07/2018 86 ĂN ĐỀ 
 22/07/2018 92 ĂN ĐỀ 
 21/07/2018 68 ĂN ĐỀ 
 20/07/2018 49 ĂN ĐỀ 
 19/07/2018 17 ĂN ĐỀ 
 18/07/2018 69 ĂN ĐỀ 
 17/07/2018 23 ĂN ĐỀ 
 16/07/2018 71 ĂN ĐỀ 
 15/07/2018 40 ĂN ĐỀ 
 14/07/2018 23 ĂN ĐỀ 
 13/07/2018 01 ĂN ĐỀ 
 12/07/2018 65 ĂN ĐỀ
 11/07/2018 54 ĂN ĐỀ 
 10/07/2018 57 ĂN ĐỀ 
 09/07/2018 45 ĂN ĐỀ 
 08/07/2018 99 ĂN ĐỀ 
 07/07/2018 67 ĂN ĐỀ 
 06/07/2018 14 ĂN ĐỀ 
 05/07/2018 95 ĂN ĐỀ 
 04/07/2018 95 ĂN ĐỀ 
 03/07/2018 30  ĂN ĐỀ 
 02/07/2018 87  ĂN ĐỀ 
 01/07/2018 17 ĂN ĐỀ 
30/06/2018 42 ĂN ĐỀ   
29/06/2018 83 ĂN ĐỀ  
28/06/2018 94 ĂN ĐỀ  
27/06/2018 98 ĂN ĐỀ 
26/06/2018 92 ĂN ĐỀ 
25/06/2018 83 ĂN ĐỀ 
24/06/2018 49 ĂN ĐỀ
23/06/2018 96 ĂN ĐỀ
22/06/2018 83 ĂN ĐỀ
21/06/2018  97 ĂN ĐỀ 
 20/06/2018  15  ĂN ĐỀ
19/06/2018  89 ĂN ĐỀ
18/06/2018 33 ĂN ĐỀ
17/06/2018 64 ĂN ĐỀ
16/06/2018 63 MISS
15/06/2018 12 MISS
14/06/2018 43 ĂN ĐỀ
13/06/2018 37 ĂN ĐỀ
12/06/2018 99 ĂN ĐỀ
11/06/2018 54 ĂN ĐỀ
10/06/2018 03 ĂN ĐỀ
09/06/2018 99 ĂN ĐỀ
08/06/2018 38 ĂN ĐỀ
07/06/2018 82 ĂN ĐỀ
06/06/2018 75 ĂN ĐỀ
05/06/2018 25 MISS
04/06/2018  83 ĂN ĐỀ
03/06/2018 00 ĂN ĐỀ
02/06/2018  85 ĂN ĐỀ
01/06/2018 72 ĂN ĐỀ