Dựa theo ngũ hành bát quái và các quy luật số học. Các cao thủ LÔ ĐỀ của chúng tôi qua nhiều ngày nghiên cứu khẳng định chắc chắn bắt Trúng LÔ KÉP hôm nay. Cầu hôm nay siêu đẹp ngàn năm có một. Cơ hội cho anh xem xa bờ cập bến an toàn!!

 BẠCH THỦ LÔ KÉP MIỀN BẮC VIP Giá 500.000 VNĐ
 Để tránh trường hợp nhận phải số cũ, các bạn nên nạp thẻ  từ 8h00 đến 18h00.

 Có thể nạp cộng dồn nhiều thẻ ( Ví dụ 5 cái 100k )
 Hỗ trợ : Viettel,Mobiphone,Vinaphone,Gate,VNMobile… 

Quý khách vui lòng liên hệ phần chát bên dưới để được hỗ trợ nếu nạp thẻ bị lỗi .

 Chú ýLÔ KÉP sẽ xuất hiện tại đây ngay khi nạp thẻ thành công!

THỐNG KÊ KẾT QUẢ BẠCH THỦ LÔ KÉP MIỀN BẮC

NGÀY BẠCH THỦ LÔ KÉP KẾT QUẢ
HÔM NAY
 13/11/2018 11  WIN 11 
 12/11/2018 99  WIN 99
 11/11/2018 44 MISS
 10/11/2018 66 MISS
 09/11/2018 99   WIN 99 
 08/11/201 22  WIN 22 
 07/11/2018 88  WIN 88 
 06/11/2018 66  WIN 66 
 05/11/2018 77  WIN 77 
 04/11/2018 44  WIN 44 
 03/11/2018 00  WIN 00 
 02/11/2018 33 MISS
 01/11/2018 22 MISS
 31/10/2018 99  WIN 99 
 30/10/2018 22  WIN 22 
 29/10/2018 11  WIN 11 
 28/10/2018 88  WIN 88 
 27/10/2018 22 MISS
 26/10/2018 00  WIN 00 
 25/10/2018 55  WIN 55 
 24/10/2018 11  WIN 11 
 23/10/2018 88  WIN 88 
 22/10/2018 66  WIN 66
 21/10/2018 22 MISS
 20/10/2018 66  WIN 66 
 19/10/2018 33 MISS
 18/10/2018 44  WIN 44 
 17/10/2018 99  WIN 99 
 16/10/2018 33  WIN 33 
 15/10/2018 11  WIN 11 
 14/10/2018 99  WIN 99 
 13/10/2018 00  WIN 00 
 12/10/2018 99  WIN 99 
 11/10/2018 77  WIN 77 
 10/10/2018 00 MISS
 09/10/2018 11  WIN 11 
 08/10/2018 22  WIN 22 
 07/10/2018 55  WIN 55 
 06/10/2018 11  WIN 11 
 05/10/2018 33  WIN 33 
 04/10/2018 11  WIN 11 
 03/10/2018 22  WIN 22 
 02/10/2018 55  WIN 55 
 01/10/2018 22  WIN 22 
 30/09/2018 99  WIN 99 
 29/09/2018 88  WIN 88 
 28/09/2018 11  WIN 11 
 27/09/2018 66  WIN 66 
 26/09/2018 11 MISS
 25/09/2018 11  WIN 11 
 24/09/2018 44  WIN 44 
 23/09/2018 44  WIN 44 
 22/09/2018 99  WIN 99 
 21/09/2018 55  WIN 55 
 20/09/2018 88  WIN 88 
 19/09/2018 77  WIN 77 
 18/09/2018 55  WIN 55 
 17/09/2018 44  WIN 44 
 16/09/2018 99  WIN 99 
 15/09/2018 77  WIN 77 
 14/09/2018 33  WIN 33 
 13/09/2018 55  WIN 55 
 12/09/2018 11  WIN 11 
 11/09/2018 33  WIN 33 
 10/09/2018 88  WIN 88
 09/09/2018 22 MISS
 08/09/2018 33  WIN 33 
 07/09/2018 11  WIN 11 
 06/09/2018 77  WIN 77 
 05/09/2018 00  WIN 00 
 04/09/2018 88  WIN 88 
 03/09/2018 11  WIN 11 
 02/09/2018 22  WIN 22 
 01/09/2018 33  WIN 33 
 31/08/2018 99  WIN 99 
 30/08/2018 44  WIN 44
 29/08/2018 88  WIN 88 
 28/08/2018 22  WIN 22 
 27/08/2018 55  WIN 55 
 26/08/2018 00  WIN 00 
 25/08/2018 55  WIN 55 
 24/08/2018 22  WIN 22
 23/08/2018 77  WIN 77 
 22/08/2018 33 MISS
 21/08/2018 11  WIN 11 
 20/08/2018 22 MISS
 19/08/2018 66  WIN 66 
 18/08/2018 88  WIN 88
 17/08/2018 55  WIN 55
 16/08/2018 66  WIN 66 
 15/08/2018 77  WIN 77 
 14/08/2018 66  WIN 66
 13/08/2018 00  WIN 00 
 12/08/2018 00  WIN 00
 11/08/2018 11  WIN 11
 10/08/2018 22 MISS
 09/08/2018 88  WIN 88 
 08/08/2018 00  WIN 00 
 07/08/2018 77  WIN 77 
 06/08/2018 44  WIN 44
 05/08/2018 33  WIN 33 
 04/08/2018 88  WIN 88
 03/08/2018 33  WIN 33 
 02/08/2018 44  WIN 44 
 01/08/2018 99  WIN 99 
 31/07/2018 66  WIN 66 
 30/07/2018 22  WIN 22 
 29/07/2018 33  WIN 33 
 28/07/2018 11  WIN 11 
 27/07/2018 66  WIN 66 
 26/07/2018 11  WIN 11 
 25/07/2018 77  WIN 77 
 24/07/2018 77 MISS
 23/07/2018 44  WIN 44
 22/07/2018 99  WIN 99 
 21/07/2018 77 MISS
 20/07/2018 55  WIN 55
 19/07/2018 88  WIN 88 
 18/07/2018 22  WIN 22 
 17/07/2018 88  WIN 88 
 16/07/2018 66  WIN 66 
 15/07/2018 44  WIN 44
 14/07/2018 33  WIN 33 
 13/07/2018 55  WIN 55 
 12/07/2018 11 MISS
 11/07/2018 55 MISS
 10/07/2018 33 MISS
 09/07/2018 00  WIN 00 
 08/07/2018 55  WIN 55 
 07/07/2018 88  WIN 88 
 06/07/2018 55  WIN 55 
 05/07/2018 88  WIN 88 
 04/07/2018 77  WIN 77
 03/07/2018 44  WIN 44 
 02/07/2018 33  WIN 33 
 01/07/2018 00  WIN 00 
30/06/2018 99 WIN 99 
29/06/2018  77  WIN 77 
28/06/2018 22 Miss
27/06/2018  33 WIN 33 
26/06/2018 22  WIN 22 
25/06/2018 88  WIN 88 
24/06/2018 77 WIN 77
23/06/2018 22 WIN22x2
22/06/2018 44 WIN 44
21/06/2018 00  WIN 00 
20/06/2018 77  WIN 77 
19/06/2018 66 WIN 66
18/06/2018 99 WIN 99
17/06/2018 88 WIN 88 
16/06/2018 22 WIN 22
15/06/2018 88 WIN 88 
14/06/2018 44 WIN 44
13/06/2018 00 WIN 00
12/06/2018 55 WIN 55
11/06/2018 99 WIN 99
10/06/2018 22 WIN 22
09/06/2018 88 WIN 88
08/06/2018 33 WIN 33
07/06/2018 66 WIN 66
06/06/2018 11 WIN 11
05/06/2018 44 WIN 44
04/06/2018 88 WIN 88×3
03/06/2018 33 WIN 33
02/06/2018 11 WIN 11
01/06/2018 22 WIN 22