Dựa theo ngũ hành bát quái và các quy luật số học. Các cao thủ LÔ ĐỀ của chúng tôi qua nhiều ngày nghiên cứu khẳng định chắc chắn bắt Trúng CẶP XỈU CHỦ hôm nay. Cầu hôm nay siêu đẹp ngàn năm có một. Cơ hội cho anh xem xa bờ cập bến an toàn!!

 CẶP XỈU CHỦ MIỀN NAM VIP Giá 2.500.000 VNĐ
 Để tránh trường hợp nhận phải số cũ, các bạn nên nạp thẻ  từ 8h00 đến 18h00.

 Có thể nạp cộng dồn nhiều thẻ ( Ví dụ 5 cái 500k )
 Hỗ trợ : Viettel,Mobiphone,Vinaphone,Gate,VNMobile… 

Quý khách vui lòng liên hệ phần chát bên dưới để được hỗ trợ nếu nạp thẻ bị lỗi .

 Chú ýLÔ GIẢI 8 sẽ xuất hiện tại đây ngay khi nạp thẻ thành công!

 

THỐNG KÊ KẾT QUẢ CẶP XỈU CHỦ MIỀN NAM
NGÀY CẶP XỈU CHỦ MIỀN NAM KẾT QUẢ
 HÔM NAY

 14/11/2018  ĐN 829422,CT 467-035,ST 050-409  Win CT,ST
 13/11/2018  BT 125-472, VT 688-795, BL 250-508  Win BT,VT
 12/11/2018  HCM 175-054,ĐT 246-230,CM 185-100  Win HCM,ĐT,CM
 11/11/2018  TG 832-839,KG 436-488,ĐL 763-771  Win TG,KG,ĐL
 10/11/2018  HCM 975-780,LA 458-213,BP 352-999,HG 916-587  Win HCM,LA,BP,HG
 09/11/2018  VL 673-960,BD 921-975,TV 067-406  Win VL,BD,TV
 08/11/2018  TN 094-701, AG 245-129, BT 585-084  Win TN
 07/11/2018  ĐN 848-838,CT 754-952,ST 150-146  Win ĐN,CT,ST
 06/11/2018  BT 972-334 VT 671-119 BL 054-552  Miss
 05/11/2018  HCM 135-044,ĐT 087-440,CM 352-703  Win HCM,ĐT,CM
 04/11/2018  TG 178-316,KG 789-565,ĐL 457-644  Win TG,KG,ĐL
 03/11/2018  HCM 975-302,LA 458-180,BP 352-753,HG 916-214  Win HCM,LA,BP,HG
 02/11/2018  VL 724-018,BD 085-026,TV 884-625  Win VL,BD,TV
 01/11/2018  TN 094-008, AG 327-260, BT 568-575  Win TN,AG,BT
 31/10/2018  ĐN 540-366,CT 965-559,ST 674-451  Win ĐN,CT,ST
 30/10/2018  BT 720-986, VT 673-695, BL 908-955  Win BT,VT,BL
 29/10/2018  HCM 216-877,ĐT 794-858,CM 582-526  Win HCM,ĐT,CM
 28/10/2018  TG 720-885,KG 884-635,ĐL 903-436  Win TG,KG,ĐL
 27/10/2018  HCM 158-149,LA 096-866,BP 726-329,HG 730-037  Win HCM,LA,BP,HG
 26/10/2018  VL 917-020,BD 158-902,TV 921-126  Win VL,BD,TV
 25/10/2018  TN 074-468, AG 474-992, BT 146-565  Win TN,AG,BT
 24/10/2018  ĐN 175-040,CT 067-983,ST 576-856  Win ĐN,CT,ST
 23/10/2018  BT 206-421, VT 868-695, BL 123-867  Win BT,VT,BL
 22/10/2018  HCM 249-232,ĐT 560-826,CM 178-595  Win HCM,ĐT,CM
 21/10/2018  TG 612-291,KG 357-174,ĐL 560-378  Win TG,KG,ĐL
 20/10/2018  HCM 926-866,LA 721-048,BP 105-534,HG 239-117  Win HCM,LA,BP,HG
 19/10/2018  VL 168-962,BD 854-155,TV 279-373  Win VL,BD,TV
 18/10/2018  TN 538-218, AG 457-595, BT 079-180  Win TN,AG,BT
 17/10/2018  ĐN 962-048,CT 172-981,ST 654-789  Win ĐN,CT,ST
 16/10/2018  BT 730-158, VT 158-525, BL 249-497  Win BT,VT,BL
 15/10/2018  HCM 140-504,ĐT 472-869,CM 457-835  Win HCM,ĐT,CM
 14/10/2018  TG 183-388,KG 875-917,ĐL 573-179  Win TG,KG,ĐL
 13/10/2018  HCM 354-289,LA 726-096,BP 453-489,HG 801-921  Win HCM,LA,BP,HG
 12/10/2018  VL 440-473,BD 807-950,TV 154-968  Win VL,BD,TV
 11/10/2018  TN 635-948, AG 837-041, BT 254-685  Win TN,AG,BT
 10/10/2018  ĐN 893-645,CT 548-390,ST 836-901  Win ĐN,CT,ST
 09/10/2018  BT 644-979, VT 961-468, BL 857-556  Win BT,VT,BL
 08/10/2018  HCM 554-053,ĐT 106-574,CM 926-037  Win HCM,ĐT,CM
 07/10/2018  TG 686-385,KG 170-600,ĐL 721-562  Win TG,KG,ĐL
 06/10/2018  HCM 740-811,LA 492-961,BP 378-049,HG 536-090  Win HCM,LA,BP,HG
 05/10/2018  VL 501-360,BD 568-784,TV 730-440  Win VL,BD,TV
 04/10/2018  TN 412-093, AG 249-408, BT 432-026  Win TN,AG,BT
 03/10/2018  ĐN 355-833,CT 339-904,ST 274-490  Win ĐN,CT,ST
 02/10/2018  BT 844-058, VT 806-515, BL 249-396  Win BT,VT,BL
 01/10/2018  HCM 349-507,ĐT 973-205,CM 632-554  Win HCM,ĐT,CM
 30/09/2018  TG 769-516,KG 457-469,ĐL 807-140  Win TG,KG,ĐL
 29/09/2018  HCM 086-013,LA 154-299,BP 547-910,HG 769-788  Win HCM,LA.BP,HG
 28/09/2018  VL 436-395,BD 215-472,TV 106-573  Win VL,BD,TV
 27/09/2018  TN 891-896, AG 925-996, BT 572-503  Win TN,AG,BT
 26/09/2018  ĐN 259-200,CT 462-764,ST 658-191  Win ĐN,CT,ST
 25/09/2018  BT 347-614, VT 462-412, BL 804-220  Win BT,VT,BL
 24/09/2018  HCM 248-665,ĐT 763-146,CM 874-249  Win HCM,ĐT,CM
 23/09/2018  TG 032-427,KG 432-349,ĐL 806-840  Win TG,KG,ĐL
 22/09/2018  HCM 137-159,LA 973-093,BP 632-369,HG 682-942  Win HCM,LA,BP,HG
 21/09/2018  VL 870-895,BD 852-313,TV 844-794  Win VL,BD,TV
 20/09/2018  TN 354-285, AG 248-816, BT 972-155  Win TN,AG,BT
 19/09/2018  ĐN 569-077,CT 518-934,ST 846-231  Win ĐN,CT,ST
 18/09/2018  BT 952-740, VT 351-649, BL 174-883  Win BT,VT,BL
 17/09/2018  HCM 862-447,ĐT 243-679,CM 804-517  Win HCM,ĐT,CM
 16/09/2018  TG 693-927,KG 364-176,ĐL 572-507  Win TG,KG,ĐL
 15/09/2018  HCM 063-722,LA 838-668,BP 057-373,HG 272-398  Win HCM,LA,BP,HG
 14/09/2018  VL 701-833,BD 658-212,TV 175-052  Win VL,BD,TV
 13/09/2018  TN 660-699, AG 541-797, BT 248-972  Win TN,AG,BT
 12/09/2018  ĐN 314-894,CT 724-687,ST 665-569  Win ĐN,CT,ST
 11/09/2018  BT 518-987, VT 756-594, BL 045-398  Win BT,VT,BL
 10/09/2018  HCM 560-267,ĐT 846-123,CM 475-139  Win HCM,ĐT,CM
 09/09/2018  TG 671-323,KG 280-646,ĐL 027-836  Win TG,KG,ĐL
 08/09/2018  HCM 794-367,LA 243-269,BP 515-953,HG 126-012  Win HCM,LA,BP,HG
 07/09/2018  VL 739-703,BD 661-525,TV 063-358  Win VL,BD,TV
 06/09/2018  TN 248-216, AG 036-660, BT 973-853  Win TN,AG,BT
 05/09/2018  ĐN 093-651,CT 582-517,ST 541-618  Win ĐN,CT,ST
 04/09/2018  BT 428-517, VT 433-939, BL 125-953  Win BT,VT,BL
 03/09/2018  HCM 392-490,ĐT 624-057,CM 823-817  Win HCM,ĐT,CM
 02/09/2018  TG 295-665,KG 354-314,ĐL 838-249  Win TG,KG,ĐL
 01/09/2018  HCM 846-422,LA 504-192,BP 724-118,HG 623-272  Win HCM,LA,BP,HG
 31/08/2018  VL 659-154,BD 052-535,TV 794-276  Win VL,BD,TV
 30/08/2018  TN 627-623, AG 748-625, BT 756-962  Win TN,AG,BT
 29/08/2018  ĐN 479-465,CT 745-915,ST 353-443  Win ĐN,CT,ST
 28/08/2018  BT 583-933, VT 577-961, BL 185-169  Win BT,VT,BL
 27/08/2018  HCM 633-700,ĐT 947-212,CM 756-738  Win HCM,ĐT,CM
 26/08/2018  TG 804-769,KG 157-843,ĐL 746-963  Win TG,KG,ĐL
 25/08/2018  HCM 632-686,LA 846-926,BP 518-632,HG 704-684  Win HCM,LA,BP,HG
 24/08/2018  VL 153-057,BD 892-837,TV 582-660  Win VL,BD,TV
 23/08/2018  TN 073-863, AG 560-238, BT 269-274  Win TN,AG,BT
 22/08/2018  ĐN 475-584,CT 261-201,ST 384-399  Win ĐN,CT,ST
 21/08/2018  BT 156-635, VT 725-750, BL 946-126  Win BT,VT,BL
 20/08/2018  HCM 692-010,ĐT 143-123,CM 078-021  Win HCM,ĐT,CM
 19/08/2018  TG 264-913,KG 958-908,ĐL 685-412  Win TG,KG,ĐL
 18/08/2018  HCM 910-744,LA 858-089,BP 206-480,HG 831-041  Win HCM,LA,BP,HG
 17/08/2018  VL 476-953,BD 585-075,TV 852-356  Win VL,BD,TV
 16/08/2018  TN 158-717, AG 701-774, BT 536-836  Win TN,AG,BT
 15/08/2018  ĐN 463-314,CT 168-341,ST 584-991  Win ĐN,CT,ST
 14/08/2018  BT 793-914, VT 578-091, BL 671-129  Win BT,VT,BL
 13/08/2018  HCM 270-867,ĐT 683-408,CM 615-454  Win HCM,ĐT,CM
 12/08/2018  TG 938-525,KG 796-684,ĐL 064-549  Win TG,KG,ĐL
 11/08/2018  HCM 136-220,LA 887-384,BP 659-240,HG 457-001  Win HCM,LA,BP,HG
 10/08/2018  VL 870-409,BD 319-872,TV 259-919  Win VL,BD,TV
 09/08/2018  TN 785-790, AG 398-980, BT 491-746 Win TN,AG,BT
 08/08/2018  ĐN 937-726,CT 292-842,ST 745-173 Win ĐN,CT,ST
 07/08/2018  BT 284-899, VT 535-203, BL 248-564  Win BT,VT,BL
 06/08/2018  HCM 169-164,ĐT 836-548,CM 746-572  Win HCM,ĐT,CM
 05/08/2018  TG 937-386,KG 783-789,ĐL 962-760  Win TG,KG,ĐL
 04/08/2018  HCM 812-395,LA 596-236,BP 081-565,HG 155-333  Win HCM,LA,BP,HG
 03/08/2018  VL 416-827,BD 068-710,TV 915-985  Win VL,BD,TV
 02/08/2018  TN 614-390, AG 018-482, BT 952-959  Win TN,AG,BT
 01/08/2018  ĐN 157-679,CT 265-231,ST 650-216  Win ĐN,CT,ST
 31/07/2018  BT 149-039, VT 702-813, BL 069-631  Win BT,VT,BL
 30/07/2018  HCM 207-340,ĐT 132-112,CM 897-640  Win HCM,ĐT,CM
 29/07/2018  TG 964-393,KG 217-654,ĐL 607-971  Win TG,KG,ĐL
 28/07/2018  HCM 769-258,LA 145-259,BP 346-980,HG 658-075  Win HCM,LA,BP,HG
 27/07/2018  VL 178-913,BD 368-276,TV 625-884  Win VL,BD,TV
 26/07/2018  TN 230-814, AG 634-156, BT 865-849  Win TN,AG,BT
 25/07/2018  ĐN 532-671,CT 463-467,ST 685-131  Win ĐN,CT,ST
 24/07/2018  BT 490-320, VT 994-720, BL 586-473  Win BT,VT,BL
 23/07/2018  HCM 198-848,ĐT 278-670,CM 796-636  Win HCM,ĐT,CM
 22/07/2018  TG 221-756,KG 421-936,ĐL  574-607  Win TG,KG,ĐL
 21/07/2018  HCM 274-439,LA 389-068,BP 115-961,HG 397-275  Win HCM,LA,BP,HG
 20/07/2018  VL 950-885,BD 471-541,TV 967-417  Win VL,BD,TV
 19/07/2018  TN 317-629, AG 136-979, BT 957-794  Win TN,AG,BT
 18/07/2018  ĐN 954-840,CT 287-308,ST 165-326  Win ĐN,CT,ST
 17/07/2018  BT 596-551, VT 761-955, BL 681-438  Win BT,VT,BL
 16/07/2018  HCM 430-812,ĐT 796-725,CM 574-271  Win HCM,ĐT,CM
 15/07/2018  TG 564-286,KG 210-971,ĐL 975-083  Win TG,KG,ĐL
 14/07/2018  HCM 154-031,LA 176-422,BP 230-979,HG 865-130  Win HCM,LA,BP,HG
 13/07/2018  VL 078-451,BD 351-935,TV 685-892  Win VL,BD,TV
 12/07/2018  TN 347-945, AG 635-029, BT 746-502  Win TN,AG,BT
 11/07/2018  ĐN 262-041,CT 437-167,ST 875-987  Win ĐN,CT,ST
 10/07/2018  BT 145-680, VT 643-510, BL 976-725  Win BT,VT,BL
 09/07/2018  HCM 247-224,ĐT 716-902,CM 530-611  Win HCM,ĐT,CM
 08/07/2018  TG 461-312,KG 283-962,ĐL 189-388  Win TG,KG,ÐL
 07/07/2018  HCM 620-915,LA 283-675,BP 104-304,HG 825-624  Win HCM,LA,BP,HG
 06/07/2018  VL 087-682,BD 206-649,TV 173-046  Win VL,BD,TV
 05/07/2018  TN 613-238, AG 227-058, BT 659-692  Win TN,AG,BT
 04/07/2018  ĐN 538-618,CT 571-054,ST 243-532  Win ĐN,CT,ST
 03/07/2018  BT 269-419, VT 332-557, BL 170-518  Win BT,VT,BL
 02/07/2018 HCM 268-638 ĐT 117-893 CM 553-931  Win HCM,ĐT,CM
  01/07/2018  TG 680-118,ĐL 365-717,KG 116-667 Win TG,ĐL,KG
 30/06/2018  HCM 689-243,BP 154-250,HG 089-675,LA 365-445 Win BP, HG, HCM, LA
 29/06/2018  BD 809-557,TV 143-066,VL 116-690 Win BD,TV,VL
 28/06/2018  TN 345-267,AG 154-540,BT 709-529 Win TN,AG,BT
 27/06/2018   ĐN 789-894,CT 176-566,ST 559-759 Win ĐN,CT,ST
 26/06/2018   VT 032-976,BL 187-490,BT 008-598 Win VT,BL,BT
 25/06/2018  HCM 389-893,ĐT 473-347,CM 446-664  Ăn HCM,ĐT,CM
 24/06/2018  TG 458-584,KG 489-849,ĐL 016-610  Win TG , KG , DL
 23/06/2018  HCM 172-127,LA 236-326,BP 770-077,HG 416-614  Ăn HCM,LA,HG
 22/06/2018  BD 265- 812,TV 768-508,VL 263-887 Win BD,TV,VL
 21/06/2018  TN 089-772,AG 213-186,BT 098-453 Win TN,AG,BT
 20/06/2018  ĐN 089-121,CT 154-333,ST 457-493 Win ĐN,CT,ST
19/06/2018 BTRE 136-163,VT 928-289,BL 701-170 Win BTRE,VT,BL
18/06/2018 TP.HCM 903-893,DT 630-759,CM 530-167 Win TP.HCM,DT,CM
17/06/2018 TG 869-192, KG 083-994, DL 518-721 Win TG , KG , DL
16/06/2018 TP.HCM 140-476, LA 857-935, BPH 437-094, HG 964-192 Win TP.HCM, LA, BPH, HG
15/06/2018 VL 750-075,BD 380-083,TV 177-697 Win VL,BD,TV
14/06/2018 TN 628-763,AG 341-751,BTH 266-662 Win TN,AG,BTH
13/06/2018 DN 249-942,CT 247-974,STR 179-697 Win DN,CT,STR
12/06/2018 BTRE 242-534,VT 959-967,BL 621-127 Win BTRE,VT,BL
11/06/2018 TP.HCM 575-285, DT 076-192, CM 464-774 Win TP.HCM, DT, CM
10/06/2018 TG 315-771, KG 308-614, DL 355-492 Win TG , KG , DL
09/06/2018 TP.HCM 533-616, LA 752-192, BPH 487-658, HG 710-921 Win TP.HCM, LA, BPH, HG
08/06/2018 VL 720-072,BD 303-040,TV 912-291 Win VL,BD,TV
07/06/2018 TN 665-566,AG 294-749,BTH 496-996 Win TN,AG,BTH
06/06/2018 DN 142-684,CT 827-042,STR 286-684 Win DN ,CT ,STR
05/06/2018 BTRE 648-884,VT 450-504,BL 613-136 Win BTRE,VT,BL
04/06/2018 TP.HCM 719-772,DT 879-689,CM 519-309 Win TP.HCM,DT,CM
03/06/2018 TG 447-584, KG 660-389, DL 285-952 Win TG , KG , DL
02/06/2018 TP.HCM 091-586, LA 836-496, BPH 684-185, HG 362-684 Win TP.HCM, LA, BPH, HG
01/06/2018 VL 617-895,BD 454-819,TV 264-686 Win VL ,BD ,TV