Muốn THẮNG LỚN  nhà Đài thì bạn phải có chiến thuật. Đừng đánh nan giải nhiều Cầu vừa không Trúng lại mất Tiền. Hãy tập trung nghiên cứu cách chốt số để đưa ra cầu đẹp nhất. Nếu không chốt được số thì để đội ngũ chốt số tài ba của chúng tôi giúp bạn. CHÚC CÁC BẠN PHÁT TÀI PHÁT LỘC! 
 ĐỀ ĐẦU ĐUÔI MIỀN BẮC VIP Giá 1.500.000 VNĐ
 Để tránh trường hợp nhận phải số cũ, các bạn nên nạp thẻ  từ 8h00 đến 18h00.
 Có thể nạp cộng dồn nhiều thẻ ( Ví dụ 3 cái 500k )
 Hỗ trợ : Viettel,Mobiphone,Vinaphone,Gate,VNMobile… 

Quý khách vui lòng liên hệ phần chát bên dưới để được hỗ trợ nếu nạp thẻ bị lỗi .

 Chú ýĐỀ ĐẦU ĐUÔI sẽ xuất hiện tại đây ngay khi nạp thẻ thành công!

THỐNG KÊ KẾT QUẢ ĐỀ ĐẦU ĐUÔI MIỀN BẮC
NGÀY ĐỀ ĐẦU ĐUÔI MB KẾT QUẢ
HÔM NAY
 13/11/2018 Đầu 6- Đuôi 9 Win Đuôi 9 
 12/11/2018 Đầu 7- Đuôi 0 Win Đầu 7- Đuôi 0 
 11/11/2018 Đầu 1- Đuôi 7 Miss
 10/11/2018 Đầu 8- Đuôi 4 Win Đầu 8- Đuôi 4 
 09/11/2018 Đầu 6- Đuôi 9 Win Đầu 6- Đuôi 9 
 08/11/2018 Đầu 7- Đuôi 9 Win Đầu 7- Đuôi 9 
 07/11/2018 Đầu 1- Đuôi 2 Win Đầu 1 
 06/11/2018 Đầu 5- Đuôi 5 Win Đầu 5- Đuôi 5 
 05/11/2018 Đầu 2- Đuôi 4 Win Đầu 2- Đuôi 4 
 04/11/2018 Đầu 4- Đuôi 4 Win Đầu 4- Đuôi 4 
 03/11/2018 Đầu 3- Đuôi 2 Win Đầu 3- Đuôi 2 
 02/11/2018 Đầu 1- Đuôi 4 Miss
 01/11/2018 Đầu 7- Đuôi 9 Win Đuôi 9 
 31/10/2018 Đầu 1- Đuôi 5 Win Đuôi 5
 30/10/2018 Đầu 1- Đuôi 8 Win Đầu 1- Đuôi 8 
 29/10/2018 Đầu 7- Đuôi 4 Win Đầu 7- Đuôi 4
 28/10/2018 Đầu 8- Đuôi 6 Win Đầu 8- Đuôi 6 
 27/10/2018 Đầu 9- Đuôi 5 Win Đầu 9 
 26/10/2018 Đầu 3- Đuôi 3 Win Đầu 3- Đuôi 3
 25/10/2018 Đầu 3- Đuôi 8 Win Đầu 3- Đuôi 8 
 24/10/2018 Đầu 0- Đuôi 3 Win Đầu 0- Đuôi 3
 23/10/2018 Đầu 6- Đuôi 2 Win Đầu 6- Đuôi 2 
 22/10/2018 Đầu 7- Đuôi 3 Miss
 21/10/2018 Đầu 3- Đuôi 2 Win Đầu 3- Đuôi 2 
 20/10/2018 Đầu 2- Đuôi 8 Win Đầu 2- Đuôi 8 
 19/10/2018 Đầu 1- Đuôi 4  Win Đầu 1- Đuôi 4 
 18/10/2018 Đầu 5- Đuôi 0 Win Đầu 5- Đuôi 0 
 17/10/2018 Đầu 1- Đuôi 6 Win Đầu 1- Đuôi 6 
 16/10/2018 Đầu 2- Đuôi 4 Win Đầu 2- Đuôi 4 
 15/10/2018 Đầu 1- Đuôi 9 Win Đầu 1- Đuôi 9 
 14/10/2018 Đầu 2- Đuôi 8 Win Đầu 2- Đuôi 8 
 13/10/2018 Đầu 4- Đuôi 5 Win Đầu 4- Đuôi 5 
 12/10/2018 Đầu 1- Đuôi 8 Win Đầu 1- Đuôi 8 
 11/10/2018 Đầu 0- Đuôi 5 Win Đầu 0- Đuôi 5 
 10/10/2018 Đầu 4- Đuôi 3 Win Đầu 4- Đuôi 3 
 09/10/2018 Đầu 3- Đuôi 5 Win Đầu 3- Đuôi 5 
 08/10/2018 Đầu 3- Đuôi 2 Win Đầu 3- Đuôi 2 
 07/10/2018 Đầu 3- Đuôi 9 Win Đầu 3- Đuôi 9 
 06/10/2018 Đầu 1- Đuôi 5 Win Đầu 1- Đuôi 5 
 05/10/2018 Đầu 2- Đuôi 6 Win Đầu 2- Đuôi 6 
 04/10/2018 Đầu 3- Đuôi 9 Miss
 03/10/2018 Đầu 3- Đuôi 7 Win Đầu 3- Đuôi 7 
 02/10/2018 Đầu 4- Đuôi 4 Win Đầu 4- Đuôi 4 
 01/10/2018 Đầu 6- Đuôi 5 Win Đầu 6- Đuôi 5 
 30/09/2018 Đầu 5- Đuôi 5 Win Đầu 5- Đuôi 5 
 29/09/2018 Đầu 3- Đuôi 0 Win Đầu 3- Đuôi 0 
 28/09/2018 Đầu 5- Đuôi 6 Win Đầu 5- Đuôi 6 
 27/09/2018 Đầu 1- Đuôi 5 Win Đầu 1- Đuôi 5 
 26/09/2018 Đầu 2- Đuôi 2 Win Đầu 2- Đuôi 2 
 25/09/2018 Đầu 5- Đuôi 4 Win Đầu 5- Đuôi 4
 24/09/2018 Đầu 6- Đuôi 9 Win Đầu 6- Đuôi 9 
 23/09/2018 Đầu 6- Đuôi 2 Win Đầu 6- Đuôi 2 
 22/09/2018 Đầu 7- Đuôi 8 Win Đầu 7- Đuôi 8 
 21/09/2018 Đầu 2- Đuôi 1 Win Đầu 2- Đuôi 1 
 20/09/2018 Đầu 9- Đuôi 6 Win Đầu 9- Đuôi 6 
 19/09/2018 Đầu 7- Đuôi 7 Win Đầu 7- Đuôi 7 
 18/09/2018 Đầu 2- Đuôi 0 Win Đầu 2- Đuôi 0 
 17/09/2018 Đầu 4- Đuôi 3 Win Đầu 4- Đuôi 3 
 16/09/2018 Đầu 6- Đuôi 3 Win Đầu 6- Đuôi 3 
 15/09/2018 Đầu 7- Đuôi 7 Win Đầu 7- Đuôi 7 
 14/09/2018 Đầu 8- Đuôi 8 Win Đầu 8- Đuôi 8 
 13/09/2018 Đầu 6- Đuôi 2 Win Đầu 6- Đuôi 2 
 12/09/2018 Đầu 5- Đuôi 6 Win Đầu 5- Đuôi 6 
 11/09/2018 Đầu 4- Đuôi 0 Win Đầu 4- Đuôi 0 
 10/09/2018 Đầu 4- Đuôi 5 Win Đầu 4- Đuôi 5 
 09/09/2018 Đầu 5- Đuôi 3 Win Đầu 5- Đuôi 3 
 08/09/2018 Đầu 1- Đuôi 5 Win Đầu 1- Đuôi 5 
 07/09/2018 Đầu 5- Đuôi 2 Miss
 06/09/2018 Đầu 7- Đuôi 9 Miss
 05/09/2018 Đầu 8- Đuôi 8 Win Đầu 8- Đuôi 8
 04/09/2018 Đầu 0- Đuôi 8 Win Đầu 0- Đuôi 8 
 03/09/2018 Đầu 4- Đuôi 9 Win Đầu 4- Đuôi 9 
 02/09/2018 Đầu 4- Đuôi 0 Win Đầu 4- Đuôi 0 
 01/09/2018 Đầu 1- Đuôi 9 Win Đầu 1- Đuôi 9 
 31/08/2018 Đầu 6- Đuôi 7 Win Đầu 6- Đuôi 7 
 30/08/2018 Đầu 6- Đuôi 0 Win Đầu 6- Đuôi 0  
 29/08/2018 Đầu 8- Đuôi 7 Win Đầu 8- Đuôi 7 
 28/08/2018 Đầu 2- Đuôi 7 Win Đầu 2- Đuôi 7 
 27/08/2018 Đầu 8- Đuôi 7 Win Đầu 8- Đuôi 7 
 26/08/2018 Đầu 8- Đuôi 1 Win Đầu 8- Đuôi 1
 25/08/2018 Đầu 6- Đuôi 0 Win Đầu 6- Đuôi 0 
 24/08/2018 Đầu 1- Đuôi 7 Win Đầu 1- Đuôi 7 
 23/08/2018 Đầu 3- Đuôi 5 Win Đầu 3- Đuôi 5 
 22/08/2018 Đầu 7- Đuôi 3 Win Đầu 7- Đuôi 3 
 21/08/2018 Đầu 5- Đuôi 6 Win Đầu 5- Đuôi 6 
 20/08/2018 Đầu 5- Đuôi 7 Win Đầu 5- Đuôi 7 
 19/08/2018 Đầu 1- Đuôi 9 Win Đầu 1- Đuôi 9 
 18/08/2018 Đầu 7- Đuôi 7 Win Đầu 7- Đuôi 7
 17/08/2018 Đầu 2- Đuôi 7 Win Đầu 2- Đuôi 7 
 16/08/2018 Đầu 8- Đuôi 7 Win Đầu 8- Đuôi 7
 15/08/2018 Đầu 6- Đuôi 2 Win Đầu 6- Đuôi 2 
 14/08/2018 Đầu 8- Đuôi 6 Win Đầu 8- Đuôi 6 
 13/08/2018 Đầu 4- Đuôi 9 Win Đầu 4- Đuôi 9 
 12/08/2018 Đầu 7- Đuôi 7 Win Đầu 7- Đuôi 7
 11/08/2018 Đầu 6- Đuôi 0 Win Đầu 6- Đuôi 0
 10/08/2018 Đầu 1- Đuôi 8 Miss
 09/08/2018 Đầu 1- Đuôi 7 Win Đầu 1- Đuôi 7 
 08/08/2018 Đầu 2- Đuôi 9 Win Đầu 2- Đuôi 9 
 07/08/2018 Đầu 2- Đuôi 3 Win Đầu 2- Đuôi 3 
 06/08/2018 Đầu 1- Đuôi 4 Win Đầu 1- Đuôi 4 
 05/08/2018 Đầu 3- Đuôi 8 Win Đầu 3- Đuôi 8 
 04/08/2018 Ðầu 3- Ðuôi 7 Miss
 03/08/2018 Ðầu 2- Ðuôi 6 Miss
 02/08/2018 Đầu 3- Đuôi 8 Win Đầu 3- Đuôi 8 
 01/08/2018 Đầu 2- Đuôi 8 Win Đầu 2- Đuôi 8 
 31/07/2018 Đầu 3- Đuôi 6 Win Đầu 3- Đuôi 6 
 30/07/2018 Đầu 7- Đuôi 2 Win Đầu 7- Đuôi 2
 29/07/2018 Đầu 9- Đuôi 2 Win Đầu 9- Đuôi 2 
 28/07/2018 Đầu 3- Đuôi 3 Win Đầu 3- Đuôi 3 
 27/07/2018 Đầu 3- Đuôi 1 Win Đầu 3- Đuôi 1 
 26/07/2018 Đầu 5- Đuôi 6 Win Đầu 5- Đuôi 6 
 25/07/2018 Đầu 4- Đuôi 1 Win Đầu 4- Đuôi 1
 24/07/2018 Đầu 7- Đuôi 0 Win Đầu 7- Đuôi 0
 23/07/2018 Đầu 8- Đuôi 6 Win Đầu 8- Đuôi 6 
 22/07/2018 Đầu 9- Đuôi 2 Win Đầu 9- Đuôi 2 
 21/07/2018 Đầu 6- Đuôi 8 Win Đầu 6- Đuôi 8
 20/07/2018 Đầu 4- Đuôi 9 Win Đầu 4- Đuôi 9 
 19/07/2018 Đầu 1- Đuôi 7 Win Đầu 1- Đuôi 7 
 18/07/2018 Đầu 6- Đuôi 9 Win Đầu 6- Đuôi 9 
 17/07/2018 Đầu 2- Đuôi 3 Win Đầu 2- Đuôi 3 
 16/07/2018 Đầu 7- Đuôi 1 Win Đầu 7- Đuôi 1 
 15/07/2018 Đầu 4- Đuôi 0 Win Đầu 4- Đuôi 0 
 14/07/2018 Đầu 2- Đuôi 3 Win Đầu 2- Đuôi 3 
 13/07/2018 Đầu 0- Đuôi 1 Win Đầu 0- Đuôi 1 
 12/07/2018 Đầu 6- Đuôi 5 Win Đầu 6- Đuôi 5 
 11/07/2018 Đầu 5- Đuôi 4 Win Đầu 5- Đuôi 4 
 10/07/2018 Đầu 5- Đuôi 7 Win Đầu 5- Đuôi 7 
 09/07/2018 Đầu 4- Đuôi 5 Win Đầu 4- Đuôi 5 
 08/07/2018 Đầu 9- Đuôi 9 Win Đầu 9- Đuôi 9 
 07/07/2018 Đầu 6- Đuôi 7 Win Đầu 6- Đuôi 7 
 06/07/2018 Đầu 1- Đuôi 4 Win Đầu 1- Đuôi 4
 05/07/2018 Đầu 9- Đuôi 5 Win Đầu 9- Đuôi 5 
 04/07/2018 Đầu 9- Đuôi 5 Win Đầu 9- Đuôi 5 
 03/07/2018 Đầu 3- Đuôi 0 Win Đầu 3- Đuôi 0 
 02/07/2018 Đầu 8- Đuôi 7 Win Đầu 8- Đuôi 7 
 01/07/2018 Đầu 1- Đuôi 7 Win Đầu 1- Đuôi 7 
30/06/2018 Đầu 4- Đuôi  2 Win Đầu 4- Đuôi  2
29/06/2018 Đầu 8- Đuôi 3 Win Đầu 8- Đuôi 3 
28/06/2018 Đầu 9- Đuôi 4 Win Đầu 9- Đuôi 4  
27/06/2018 Đầu 9- Đuôi 8 Win Đầu 9- Đuôi 8  
26/06/2018 Đầu 9- Đuôi 2 Win Đầu 9- Đuôi 2  
25/06/2018 Đầu 8- Đuôi 3 Win Đầu 8- Đuôi 3 
24/06/2018 Đầu 4- Đuôi 0 Win Đầu 4
23/06/2018 Đầu 6- Đuôi 6 Win Đuôi 6
22/06/2018 Đầu 8- Đuôi 3 Win Đầu 8 – Đuôi 3
21/06/2018  Đầu 9- Đuôi  7 Win  Đầu 9- Đuôi  7 
 20/06/2018  Đầu 8- Đuôi 3  MISS
19/06/2018 Đầu 8- Đuôi 9 Win Đầu 8- Đuôi 9
18/06/2018 Đầu 7- Đuôi 4 MISS
17/06/2018 Đầu 6- Đuôi 4 Win Đầu 6- Đuôi 4
16/06/2018 Đầu 8- Đuôi 1  MISS
15/06/2018 Đầu 4- Đuôi 5 Win Đầu 4- Đuôi 5
14/06/2018 Đầu 4- Đuôi 3 Win Đầu 4- Đuôi 3
13/06/2018 Đầu 3- Đuôi 3 Win Đầu 3
12/06/2018 Đầu 6- Đuôi 9 Win Đuôi 9
11/06/2018 Đầu 5- Đuôi 6 Win Đầu 5
10/06/2018 Đầu 6- Đuôi 3 Win Đuôi 3
09/06/2018 Đầu 9- Đuôi 9 Win Đầu 9- Đuôi 9
08/06/2018 Đầu 5- Đuôi 8 Win Đuôi 8
07/06/2018 Đầu 4- Đuôi 2 Win Đuôi 2
06/06/2018 Đầu 7- Đuôi 5 Win Đầu 7- Đuôi 5
05/06/2018 Đầu 8- Đuôi 4 Win Đầu 8
04/06/2018 Đầu 8- Đuôi 7 Win Đầu 8
03/06/2018 Đầu 4- Đuôi 0 Win Đuôi 0
02/06/2018 Đầu 8- Đuôi 5 Win Đuôi 5
01/06/2018 Đầu 8- Đuôi 2 Win Đầu 2